Godkendelse af opsplitning i andelsklasser samt etablering

Finanstilsynet har d. 2. juli 2021 godkendt, at de afdelinger under Investeringsforeningen Nordea Invest, der ikke allerede har underliggende andelsklasser, opsplittes i andelsklasser.  De eksisterende afdelinger vil fortsætte som andelsklasse KL 1, og samtidig har Finanstilsynet givet tilladelse til oprettelse af nye andelsklasser – KL 2 – under samtlige investeringsforeningens afdelinger.

Opsplitningen i og nyetableringen af andelsklasser forventes gennemført i oktober 2021.

Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland

Tom Holflod
Senior Product Manager

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *