Telenor ASA selger Telenor Myanmar til M1 Group

Telenor har inngått en avtale om å selge 100 prosent av sin mobilvirksomhet i Myanmar til M1 Group for 105 millioner dollar (ca 900 millioner kroner), hvorav 55 millioner dollar (ca 470 millioner kroner) betales over fem år. Avtalen innebærer en antatt selskapsverdi på omtrent 600 millioner USD (ca NOK 5,2 milliarder NOK). M1 Group vil overta alle aksjene i Telenor Myanmar og fortsette driften av selskapet.

Den 4. mai annonserte Telenor Group en nedskrivning av Telenor Myanmar. Telenor understreket da at driften i Myanmar fortsatte, men at Telenors fremtidige tilstedeværelse var avhengig av utviklingen i landet og selskapets mulighet til å bidra positivt til innbyggerne i Myanmar. Den forverrede utviklingen den siste tiden i Myanmar er grunnlaget for avgjørelsen om å selge Telenor Myanmar. I den nåværende situasjonen har det ikke vært mulig for Telenor å gjennomføre en vanlig salgsprosess. 

«Situasjonen i Myanmar har i de siste månedene blitt stadig mer utfordrende for Telenor knyttet til sikkerhet for våre ansatte, regulatoriske forhold og god forretningspraksis. Vi har vurdert alle muligheter og mener at salget av virksomheten er den beste mulige løsningen i denne situasjonen. Avtalen om å selge Telenor Myanmar til M1 Group vil sørge for at driften fortsetter. Telenor gikk inn i Myanmar med en tro på at rimelige mobiltjenester ville bidra til landets utvikling og vekst. Jeg er takknemlig for alle våre ansatte og partnere som har gjort en betydelig innsats for å bygge et selskap som har vært en positiv bidragsyter for befolkningen i Myanmar og levert telekommunikasjonstjenester i toppklasse gjennom hele Telenors tilstedeværelse i landet,» sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor ASA.

Siden oppstarten i 2014 har Telenors finansiering av Telenor Myanmar vært rundt 5,3 milliarder kroner. Etter å ha oppnådd positiv kontantstrøm i 2017 har Telenor Myanmar delt ut om lag 3,2 milliarder i utbytte. Med virkning fra andre kvartal 2021 vil Telenor Myanmar bli behandlet som en  eiendel holdt for salg. Gevinst/tap-beregningen vil bli påvirket blant annet av akkumulerte omregningsdifferanser knyttet til Myanmar-operasjonen og vil ferdigstilles ved sluttføring av transaksjonen. Transaksjonen forutsetter regulatoriske godkjenninger i Myanmar. 

Investorkontakt:
Øystein Myrvold, leder for Investor Relations, Telenor ASA
+47 99 23 04 60 | [email protected] 

Pressekontakt:
Tormod Sandstø, Informasjonssjef, Telenor ASA
+47 90 94 32 15 | [email protected] 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *