Bekaert zal verwachtingen gevoelig overtreffen

Op basis van voorlopige en niet-geauditeerde cijfers verwacht Bekaert op 30 juli 2021 sterke halfjaarresultaten voor te leggen, fors boven het niveau van vorige verslagperiodes en van de winstverwachtingen in de consensus.

Bekaerts voorlopige en niet-geauditeerde cijfers voor de eerste jaarhelft van 2021 wijzen op:

  • € 2,3 miljard geconsolideerde omzet, een stijging met 30% vergeleken met H1 2020 en hersteld naar pre-Covid-niveaus
  • onderliggende EBIT van € 285 miljoen, een verdrievoudiging van H1 2020
  • onderliggende EBIT-marge op omzet van ongeveer 12%, hetzij ~7 procentpunt hoger dan H1 2020
  • onderliggende EBITDA-marge op omzet van ongeveer 16%, hetzij ~5 procentpunt hoger dan H1 2020
  • verdere afbouw van de schuldgraad: nettoschuld op onderliggende EBITDA van ~0,70

Het margeniveau werd in de eerste jaarhelft van 2021 ondersteund door:

  • sterk volumeherstel naar pre-Covid-niveaus
  • structurele verbeteringen met blijvende effecten op de businessportfolio en de prestaties van Bekaert
  • zeer hoge positieve voorraadwaarderingsimpact gedreven door prijsstijgingen van grondstoffen

Voorlopige vooruitzichten voor de tweede jaarhelft van 2021:

We verwachten voor de tweede jaarhelft een solide vraag in de meeste markten, maar houden rekening met de gebruikelijke seizoenseffecten en blijven behoedzaam met betrekking tot onderbrekingen in de toeleveringsketen en andere uitdagingen ten gevolge van de Covid-19 pandemie. We gaan uit van een veel lagere voorraadwaarderings-impact in de tweede jaarhelft door een vermoedelijke stabilisatietrend in grondstofprijzen. De onderliggende EBIT van de tweede jaarhelft zal bijgevolg lager zijn dan de eerste jaarhelft van 2021, en naar verwachting de tweede jaarhelft van vorig jaar evenaren.

De volledige publicatie van de finale resultaten voor de eerste jaarhelft en meer gedetailleerde vooruitzichten voor het boekjaar 2021 zullen worden aangekondigd en toegelicht op 30 juli 2021.

  • p210719N – Bekaert zal verwachtingen gevoelig overtreffen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *