Jutlander Bank A/S og Sparekassen Vendsyssel har modtaget

   I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 6/2021, hvori det blev offentliggjort, at Jutlander Bank A/S (”Jutlander Bank”) og Sparekassen Vendsyssel ønsker at fusionere, meddeles det hermed, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt den ønskede fusion, hvilket er en af betingelserne for fusionens gennemførelse.

Fusionens gennemførelse er fortsat betinget af, at Finanstilsynet i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed meddeler tilladelse til fusionen, at der vedtages en frivillig aftale om medarbejderrepræsentation i det fortsættende instituts bestyrelse samt af, at fusionen vedtages af henholdsvis generalforsamlingen i Jutlander Bank og repræsentantskabet i Sparekassen Vendsyssel. Jutlander Bank har den 2. august 2021 indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling, der afholdes den 25. august 2021, og Sparekassen Vendsyssel vil indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der forventes afholdt den 31. august 2021.

Yderligere oplysninger

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 9657 5800.

Med venlig hilsen

Jutlander Bank A/S

Per Sønderup

ordførende direktør

  • Selskabsmeddelelse nr 8-2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *