Spar Nord Bank A/S har offentliggjort tilbudsdokument

Selskabsmeddelelse nr. 57/2021 | 9. september 2021

I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 51/2021 (Danske Andelskassers Bank A/S – meddelelse om forventet pligtmæssigt tilbud fra Spar Nord Bank A/S) har Spar Nord i dag offentliggjort tilbudsdokument. I henhold til tilbudsdokumentet ejer Spar Nord 68.168.498 aktier i Danske Andelskassers Bank svarende til 36,67 % af de udstedte aktier og fremsætter pligtmæssigt tilbud om køb af aktier til DKK 10,35 pr. aktie i Danske Andelskassers Bank.

Tilbudskursen er lavere end den kurs, hvortil aktierne i Danske Andelskassers Bank pt. handles til på Nasdaq Copenhagen.

Danske Andelskassers Banks bestyrelse vil nu gå i gang med at analysere Spar Nords pligtmæssige købstilbud til aktionærerne i Danske Andelskassers Bank og, i henhold til bekendtgørelse om overtagelsestilbud, udarbejde en redegørelse med bestyrelsens holdning til det pligtmæssige købstilbud. Denne redegørelse vil blive offentliggjort senest den 24. september 2021.

”Bestyrelsen anbefaler, at Danske Andelskassers Banks aktionærer afventer bestyrelsens redegørelse, før der træffes beslutning om at acceptere eller undlade at acceptere det pligtmæssige købstilbud,” siger bestyrelsesformand for Danske Andelskasser Bank, Anders Howalt-Hestbech.

På vegne af bestyrelsen for Danske Andelskassers Bank

Anders Howalt-Hestbech
Bestyrelsesformand

Kontaktinformation
For eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan direktionsassistent Mia Winkler Møller kontaktes på telefon 29 68 35 56 eller pr. mail [email protected]

Bilag: Tilbudsdokument fra Spar Nord.

  • Bilag – Tilbudsdokument fra Spar Nord
  • 57-2021 Selskabsmeddelelse – Danske Andelskassers Bank – offentliggørelse af tilbudsdokument

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *