KORREKTION: Opdateret prospekt for Investeringsforeningen

I forlængelse af fondsbørsmeddelelse af 10. september 2021 kl 7.45  offentliggør ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg nyt prospekt for Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, idet der er foretaget en korrektion i prospektet på enkelte afdelingers emissionstillæg og indløsnsingsfradrag, TER og ÅOP.

Foreningens nye prospekt er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan endvidere downloades på sparinvest.dk

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Jørgen Søgaard-Andersen, tlf.nr. 36 34 75 00.

Med venlig hilsen
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A, Luxembourg
Jørgen Søgaard-Andersen

  • 20210910 Prospekt IF Sparinvest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *