Udlodning i Sydbank

        

Selskabsmeddelelse nr. 13/2021

Peberlyk 4
DK-6200 Aabenraa

Telefon +45 74 37 37 37
Telefax +45 74 37 35 36

Sydbank A/S
CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa
sydbank.dk

10. september 2021  

Udlodning i Sydbank

Sydbank har modtaget Finanstilsynets godkendelse til at genoptage det aktietilbagekøbsprogram på 250 mio. kr., der ved selskabsmeddelelse nr. 10/2020 den 23. marts 2020 blev bragt til ophør på grund af covid-19.

Der var på tidspunktet for ophør af aktietilbagekøbsprogrammet tilbagekøbt 279.000 egne aktier med en transaktionsværdi på 31.324.580 kr. Ved genoptagelsen af aktietilbagekøbsprogrammet på 250 mio. kr., skal der gennemføres et yderligere aktietilbagekøb på 219 mio. kr. Aktietilbagekøbet vil ske med henblik på nedsættelse af bankens selskabskapital med de under programmet købte aktier.

Bestyrelsen vil endvidere indstille til generalforsamlingen, at der foretages udbytteudlodning på 5,70 kr. pr. aktie. Dette vil ske ved afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, der forventes gennemført i oktober 2021.

Både igangsætning af aktietilbagekøbsprogrammet samt bestyrelsens indstilling af udbytteudlodningen er betinget af, at henstillingen fra Det Europæiske Risikoråd til kreditinstitutter og forsikringsselskaber om ikke at foretage udlodninger bortfalder. Henstillingen forventes at bortfalde med udgangen af september 2021.

Banken vil efter henstillingens bortfald udsende særskilte selskabsmeddelelser om igangsætning af aktietilbagekøbsprogrammet samt indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamlling.

Venlig hilsen

        
Karen Frøsig        Jørn Adam Møller
adm. direktør        bankdirektør
        

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *