Indberetningspligtiges transaktioner med Skjern Bank

Nasdaq Copenhagen                                                            Skjern, 4. oktober 2021
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2021

Indberetningspligtiges transaktioner med Skjern Bank A/S-aktier

Skjern Bank A/S indberetter hermed på vegne af bankens indberetningspligtige transaktioner med Skjern Bank-aktier i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19.

For yderligere detaljer henvises til vedhæftede skema, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem skal indberettes og offentliggøres.

Med venlig hilsen
Skjern Bank

Per Munck
Bankdirektør

Vedhæftet fil:
Indberetningsskemaer

  • 13_2021 Indberetningspligtiges transaktioner
  • Skema transaktioner i oktober 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *