ABN AMRO van plan nieuwe leden Executive Board te benoemen,

ABN AMRO van plan nieuwe leden Executive Board te benoemen, versimpelt organisatiestructuur

Om de uitvoering van haar strategie te versnellen en haar klanten te bedienen als een persoonlijke bank in de digitale tijd vereenvoudigt ABN AMRO haar organisatiestructuur en is de bank voornemens nieuwe leden van de Executive Board te benoemen. Drie client units die georganiseerd zijn rond klantsegmenten vervangen de huidige vier business lines.

Choy van der Hooft-Cheong (1971) en Dan Dorner (1976) worden benoemd als nieuwe leden van de Executive Board, beiden als Chief Commercial Officer (CCO). Choy van der Hooft-Cheong gaat de nieuw op te richten Wealth Management client unit leiden. Dan Dorner krijgt de leiding over de Corporate Banking client unit. Voor de vacature van CCO voor de derde nieuwe client unit, Personal & Business Banking, is het wervingsproces gestart. Met deze benoemingen en wijzigingen in de commerciële en organisatiestructuur gaat ABN AMRO de volgende fase in richting een persoonlijke bank in de digitale tijd. De benoemingen zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouder.

Choy van der Hooft-Cheong heeft binnen ABN AMRO jarenlange ervaring als een gerespecteerde en effectieve topmanager op het gebied van corporate banking en private banking. Zij heeft bovendien laten zien uitstekend samen te werken, is sterk in het opbouwen van relaties en zeer gefocust op de uitvoering van de strategie. Ook Dan Dorner heeft een lange en succesvolle staat van dienst in leiderschapsposities binnen ABN AMRO. Hij combineert een sterke executie-gedreven aanpak met internationale ervaring en een uitstekende reputatie onder klanten, medewerkers en de toezichthouders.

Robert Swaak, CEO: “We boeken goede voortgang bij de uitvoering van onze strategie om een persoonlijke bank in de digitale tijd te zijn. Daarbij dienen onze strategische pijlers – klantervaring, duurzaamheid en toekomstbestendige bank – als leidraad. Dankzij onze vertrouwensrelatie met zijn we in staat om er voor klanten te zijn bij alle belangrijke financiële stappen in hun leven en om onze business winstgevend te laten groeien in aantrekkelijke klantsegmenten in Noordwest Europa. We bieden gemak bij het dagelijks bankieren waarbij het klantcontact steeds vaker digitaal is. Op momenten die er toe doen, staan we klanten bij met sectorexpertise en deskundigheid op het gebied van duurzaamheid. Om de klant beter te bedienen en in lijn met onze purpose Banking for better, for generations to come, bouwen we aan een toekomstbestendige, digitale bank. Dat doen we door ons operationeel model radicaal te vereenvoudigen, ondersteund door een vereenvoudigde organisatiestructuur.”

Om de structuur van de bank beter in lijn te brengen met deze ambities gaat ABN AMRO de huidige vier business lines – Retail Banking, Private Banking, Commercial Banking en Corporate & Institutional Banking – vervangen door drie client units, georganiseerd rond haar klantsegmenten.

 • Personal & Business Banking: Deze client unit biedt bankdiensten en diensten van onze partners aan consumenten en zakelijke klanten, gemakkelijk en digitaal. Daarnaast hebben klanten toegang tot de expertise van de bank wanneer dat er echt toe doet.
 • Wealth Management: Wealth Management levert hoogstaande expertise op maat voor vermogende klanten, en richt zich daarbij op beleggingsadvies, financiële planning en vastgoedfinanciering.
 • Corporate Banking: Gedreven door expertise levert deze client unit oplossingen op maat voor financieringen, kapitaalstructuren en transaction banking aan middelgrote en grote ondernemingen en financiële instellingen. Corporate Banking biedt ook het bankbrede concept Entrepreneur & Enterprise aan aan zakelijke en vermogende klanten, in nauwe samenwerking met Wealth Management.

In het kader van de vereenvoudigde organisatiestructuur houdt de huidige Executive Committee (ExCo )op te bestaan en wordt de Executive Board (ExBo) uitgebreid. Daarmee wordt de topstructuur van de bank vereenvoudigd. De nieuwe Executive Board zal bestaan uit: 

 • Robert Swaak (Chief Executive Officer)
 • Choy van der Hooft-Cheong (Chief Commercial Officer Wealth Management)
 • Dan Dorner (Chief Commercial Officer Corporate Banking)
 • Vacature (Chief Commercial Officer Personal & Business Banking)
 • Lars Kramer (Chief Financial Officer)
 • Christian Bornfeld (Chief Innovation & Technology Officer)
 • Tanja Cuppen (Chief Risk Officer)
 • Gerard Penning (Chief Human Resources Officer)

De huidige CEO’s van Private Banking en Retail Banking, Pieter van Mierlo en Frans van der Horst, verlaten de ExCo vanwege het einde van hun termijn. De huidige CEO van Corporate & Institutional Banking, Rutger van Nouhuijs, heeft aangekondigd dat hij zijn carrière buiten ABN AMRO voortzet. Hij zal zijn verantwoordelijkheden overdragen aan Dan Dorner, beoogd CCO van Corporate Banking, die deze op interim basis zal vervullen om een soepele overgang te bewerkstelligen.

Robert Swaak, CEO: “Met het vertrek van Rutger van Nouhuijs en de aflopende termijnen van Frans van der Horst en Pieter van Mierlo als ExCo-leden gaan we drie ongelofelijk gedreven collega’s missen. Stuk voor stuk hebben zij de afgelopen periode hun jarenlange ervaring gebruikt om tot de juiste besluitvorming te komen en zijn zij tot op de laatste dag gecommitteerd aan de strategische keuzes die zijn gemaakt. Van die mentaliteit kunnen we allemaal leren.”  

Op 24 november 2021 om 15:00 CET houdt ABN AMRO een Buitengewone Algemene Vergadering (BAVA) om de veranderingen in de governance structuur van de bank en de voorgenomen benoemingen van Choy van der Hooft-Cheong, Dan Dorner en Gerard Penning tot de Executive Board te bespreken.

Voor de volledige agenda en vergaderdocumenten, zie: www.abnamro.com/algemenevergadering
  

Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik).

 

 • 20211011 ABN AMRO van plan nieuwe leden Executive Board te benoemen, vereenvoudigt organisatiestructuur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *