CORRECTION: Audited annual report 2020

AS Pro Kapital Grupp corrects the content of the stock exchange announcement in the previously published stock exchange announcement “Audited Annual Report 2020”. Due to human error, the section “Differences …

PARANDUS: Auditeeritud majandusaasta aruanne 2020

AS Pro Kapital Grupp parandab eelnevalt avaldatud börsiteates “Auditeeritud majandusaasta aruanne 2020“ börsiteate sisu. Inimliku eksituse tõttu oli viidatud sektsioonis “Erinevused käesolevas aruandes võrdlusandmetena kajastatud 31. detsembril 2020 lõppenud auditeerimata …

CORRECTION: Audited annual report 2020

AS Pro Kapital Grupp corrects the content of the stock exchange announcement in the previously published stock exchange announcement “Audited Annual Report 2020”. Due to human error, the section “Differences …

PARANDUS: Auditeeritud majandusaasta aruanne 2020

AS Pro Kapital Grupp parandab eelnevalt avaldatud börsiteates “Auditeeritud majandusaasta aruanne 2020“ börsiteate sisu. Inimliku eksituse tõttu oli viidatud sektsioonis “Erinevused käesolevas aruandes võrdlusandmetena kajastatud 31. detsembril 2020 lõppenud auditeerimata …

Audited annual report 2020

On 11 June 2021, the Supervisory Council of AS Pro Kapital Grupp has approved the company’s 2020 audited annual report. Prior period errors When determining the fair value of investment property, double …

Auditeeritud majandusaasta aruanne 2020

11 juunil 2021 kinnitas nõukogu AS-i Pro Kapital Grupp 2020. majandusaasta auditeeritud aruande. Eelneva perioodi vead Hinnates kinnisvarainvesteeringute õiglast väärtust, tuleb vältida nende kinnisvarainvesteeringutega seotud bilansis kajastatud varade ja kohustuste …

Audited annual report 2020

On 11 June 2021, the Supervisory Council of AS Pro Kapital Grupp has approved the company’s 2020 audited annual report. Prior period errors When determining the fair value of investment property, double …